"">
  • csj-1
  • csj-22
  • csj.3

CSJ پیشرو در طراحی و تولید آهنربای تخصصی و سیستم MRI بوده است. هدف ما گسترش حوزه کاربردی رزونانس مغناطیسی است.

محصولات ما آهنرباهای MRI ، سیم پیچ ها ، سیستم های NMR ، سیستم های EPR و سیستم ناوبری MRI دامپزشکی را پوشش می دهد.

تولید ما قادر است CSJ را قادر سازد تا نیازهای شخصی مشتری را با محصولات با کیفیت بالا برآورده کند ،

و یک تیم خدمات فنی برای ارائه تغییرات و نصب در محل.

  • Certification صدور گواهینامه
  • Staff کارکنان
  • Land Occupation تصرف زمین

مرکز محصولات

همکاران ChuanShanJia

CSJ پیشرو در طراحی و تولید آهنربای تخصصی بوده است
و سیستم MRI هدف ما گسترش حوزه کاربردی رزونانس مغناطیسی است.

مرکز خبر